Videoer

En billeddatabase lægger normalt sit indhold frem i form af enkelte kategoriserbare billeder. For kalkmaleriernes vedkommende er det svært, fordi de enkelte billeder eller motiver ikke er indrammet og dermed afgrænset fra kalkmalerens side. Kalkmalerne, hvor vi kender dem, omtaler selv deres udsmykning af hele kirken som ét billede og ikke som en række delmotiver. Det er altså selve kirkerummet, der er rammen, og samtlige kalkmalerier der er billedet.

Billeddatabasens funktion er traditionelt at fremlægge udklip at mange forskellige delmotiver. Men sådanne enkeltbilleder fortæller ikke helhedshistorien. Det problem kan delvist løses ved videooptagelser og 360 graders fotooptagelser. Dog bliver der fortsat tale om en række enkeltmotiver, som bare bedre kan sættes ind i en sammenhæng.

Billeddatabasens enkeltbilleder fortæller ikke af sig selv en historie. Den er altid betragteren, den datidige såvel som vi nutidige, der skaber en historie over det billede der betragtes. Men vi kan lave en mere sammenhængende fortælling med videooptagelser og virtuelle kirkebesøg.

Videofortællinger
Hjørring Sct. Catharinæ kirke (ingen kalkmalerier)
Gudum kirke

Andre videofortællinger
Andre videofortællinger

Copyright © 2010 Kalkmalerier.dk

Map provided by © OpenStreetMap contributors.